Bestyrelsen

Bestyrelsen i Skørping Rideklub består af tre medlemmer og to suppleanter.
Som udgangspunkt deltager suppleanterne i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
Desuden er der tilknyttet to eksterne revisorer.

Vedtægter

Medlemmer

Gry Tange

Formand

Rikke Bruun

Kasserer

Gitte Bach Schmølker

Kontakt bestyrelsen

Suppleanter

Renee Karen Holmsgaard Hansen

Allan Pinnerup

Revisorer

Kim Bach Schmølker
---