Bestyrelsen

Kontakt til bestyrelsen: ponypenny.skrk@gmail.com


Formand: Eva Birgitte Thomsen

Kasserer: Rikke Becker Jacobsen

Medlem: Camilla Dina Stenklopp

Medlem: Mette Jacobsen

Medlem: Mie Rud

Medlem: Thit Asmussen


Suppleant: Ane Kjeldberg