Bestyrelsen

Kontakt til bestyrelsen: kontakt@skrk.dk

Bestyrelsesmedlemmer: Gry Tange (forperson), Rikke Bruun (kasserer), Gitte Bach Schmølker 

Suppleanter: Ane Kjeldberg og Allan Pinnerup